.

Licitație cu ,,strigare”

Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru silvicultură ,,TELENEȘTI” anunţă pentru data de 29.08.2017 ora 10.00 pe adresa or. Teleneşti, str. M. Sadoveanu, nr.5, desfăşurarea licitaţiei publice ,,cu strigare” cu privire la comercializarea a obiectelor regnului vegetal și a părților acestora.
Taxa de participare la licitație ,,cu strigare” este de 200 lei.
Informații suplimentare la tel: 025823327 dna. Silvia Ciornîi, tel: 025823325 dl. Vladimir Ciornîi sau Lilian Brasoveanu.
Sunt invitaţi să participe atât persoane fizice (întreprinzători individuali), cât și persoane juridice interesate.
Obiectul procedurii: Comercializarea a obiectelor regnului vegetal și a părților acetora.
LISTA documentelor necesare de prezentat pentru participarea la licitația obiectelor regnului vegetal
1. Cererea de participare la licitație .
2. Copia Extrasului din Registru de Stat al persoanelor juridice.
3. Copia Buletinului de identitate a fondatorului.
4. Copia dovezii achitării taxei de participare la licitație (200,00 lei).
5. Copia dovezii achitării acontului în mărime de l0% din prețul inițial cu TVA a lotului solicitat.
Notă: în caz de participare la licitație a persoanei delegate din partea fondatorului, este necesar de prezentat procura autentificată la. notar și buletinul de identitate a persoanei delegate.

Lista loturilor:

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
tel. +373-258-2-33-26, fax. +373-258-2-33-26
Program de lucru:
luni - vineri de la 8.00 – 17.00
pauză de prânz de la 12.00 – 13.00
sâmbăta – duminica - zile de odihnă

.