.

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Solicitare ofertă de preţ pentru achiziţie directă Persoană juridică achizitoare – Întreprinderea de stat Întreprinderea pentru Silvicultură ,,TELENEȘTI” cu sediul în or. Telenești, str. M. Sadoveanu 5, telefon: 0258-23325, fax: 0258-23326, e-mail telenesti@moldsilva.gov.md, vă solicită ofertă de preţ pentru achiziționarea a insecticidului piretroid Sumi Alpha 5 EC, esfenvalerat 5%, în volum de 44 de flacoane de 1 litru.
Termenul pentru depunerea ofertelor este de 13.04.2018 orele 14.00 la sediul Întreprinderea de stat Întreprinderea pentru Silvicultură ,,TELENEȘTI”, sau la adresa de mail.
Criteriul de atribuire –certificatul de calitate precum și prețul cel mai mic.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon: 0258-23325, fax: 0258-23326.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
tel. +373-258-2-33-26, fax. +373-258-2-33-26
Program de lucru:
luni - vineri de la 8.00 – 17.00
pauză de prânz de la 12.00 – 13.00
sâmbăta – duminica - zile de odihnă

.