.

Cadrul institutional

Regulamentul intern

Regulamentul intern este un act juridic, care reglementează raporturile de muncă ale tuturor salariaţilor, contribuie la creşterea productivităţii muncii şi la întărirea disciplinei muncii.
Îndeplinirea cerinţelor Regulamentului sânt obligatorii pentru toţi salariaţii.

REGULAMENTUL INTERN AL ÎNTREPRINDERII DE STAT PENTRU SILVICULTURĂ ,,TELENEȘTI”
Statutul

Întreprinderea este agent economic şi desfăşoară activitate de întreprinzător pe baza proprietăţii ce i-a fost transmisă în gestiune.
Întreprinderea dobândeşte dreptul de persoană juridică din momentul înregistrării ei de stat la Î. S. ,,Camera Înregistrării de Stat”.

Statutul Întreprinderii de stat Întreprinderea pentru silvicultură „TELENEŞTI”
Legislatia
Gestionarea durabilă a pădurilor poate fi asigurată doar prin implementarea corectă şi oportună a regimului silvic, care reprezintă un sistem de norme tehnice, economice, juridice şi silvice privind amenajarea, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor.
Lista completă a actelor legislative şi normative care ţin de conservarea şi dezvoltarea fondului forestier naţional este expusă în tabelul care urmează.
Hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
tel. +373-258-2-33-26, fax. +373-258-2-33-26
Program de lucru:
luni - vineri de la 8.00 – 17.00
pauză de prânz de la 12.00 – 13.00
sâmbăta – duminica - zile de odihnă

.