.

Informație la data de 26.01.2017

Până la sfârșitul lunii ianuarie a anului 2017, ocoalele silvice din cadrul Întreprinderii pentru silvicultură ,,TELENEȘTI” vor pune la dispoziția populației, a primăriilor, școlilor și a altor unități bugetare cantitatea de aproximativ 178 metri steri
lemn de foc.
Informație privind volumul disponibil de lemn de foc pentru comercializare pe tipuri de cumpărători la data de 26.01.2017
Continue reading

Produse lemnoase

Resursele forestiere ale Republicii Moldova sunt constituite din resursele fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara acestuia.
Volumul total de masă lemnoasă constituie 41,6 mln. m3. Pentru fiecare locuitor din Republica Moldova revine câte 0,075 ha păduri şi câte 9,35 m3 masă lemnoasă.
Volumul de masa lemnoasa ce poate fi recoltat din păduri este cel prevăzut de amenajamentele silvice. Volumul de lemn ce poate fi recoltat anual (posibilitatea anuala) se calculează raportând volumul total de lemn prevăzut de amenajament a fi recoltat, la numărul de ani de valabilitate a amenajamentului respectiv.
Produse lemnoase sunt: Continue reading

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
tel. +373-258-2-33-26, fax. +373-258-2-33-26
Program de lucru:
luni - vineri de la 8.00 – 17.00
pauză de prânz de la 12.00 – 13.00
sâmbăta – duminica - zile de odihnă

.