.

Combaterea dăunătorilor forestieri

Administrația a Întreprinderii de stat Întreprinderea pentru Silvicultură ,,TELENEŞTI” continua sa efectueze și în anul 2018 lucrări de combatere a dăunătorilor forestieri, pe o suprafață de 502 ha, împotriva trombarului frunzelor de frasin.

Trombarul frunzelor de frasin are două generaţii pe an. Defoliatorul iernează ca adult în sol, în crăpăturile scoarţei şi sub perniţele de muşchi de pe trunchi, iar primăvara timpuriu şi până la dezvoltarea frunzelor atacă mugurii frasinului. Ieşirea gândacilor se face eşalonat în timp. Primii adulţi apar în momentul în care se umflă mugurii în plantaţiile tinere şi în arboretele mature apar cu aproximativ o săptămână mai târziu. Dăunătorul stă pe vârful mugurelui plesnit. După apariţia frunzelor, gândacii îşi îndreaptă atacul asupra acestora, perforându-le. Nervurile mai groase ale foliolelor sunt evitate. Perioada de împerechere este foarte lungă, cca.30 zile. Ouăle sunt depuse eşalonat, în timp ce adultul mai depune ouă, altele s-au transformat deja în larve. In foarte scurt timp (10-14 zile), se pot observa larve de toate vârstele. Durata medie de dezvoltare este de 10-14 zile.

In prima decadă a lunii mai apar primele pupe. Impuparea are loc în litieră, în sol. Imediat după apariţia adulţilor din generaţia I, începe împerecherea lor, iar după 2-3 zile apar primele larve din generaţia a II-a, care rod frunzele concomitent cu adulţii generaţiei I. După circa două săptămâni, larvele generaţiei a II-a se împupează, apoi ies adulţii, care se retrag imediat pentru iernare în prima jumătate a lunii iunie.

Arboretele preconizate pentru combaterea aeriană sunt compuse din frăsinete cu un amestec uşor de alte foioase, vârsta arboretelor variază între 25 şi 100 de ani și fac parte din grupa întâi funcțională – arborete cu funcții de protecție a mediului înconjurător.

Conform prognozei, urmează sa se efectueze astfel de lucrări in perioada aprilie – mai 2018, în funcție de evoluția vegetației forestiere si a insectelor dăunătoare, prin metoda picăturii aerozolice prin intermediul utilajului montat la bordul unui helicopter de marca MИ-2 cu o lățime a fâşiei de stropire de 50 m, pulverizării cu ajutorul avioanelor utilitare, in ocolul silvic Telenești.

Pentru o eficienta corespunzătoare a acțiunii, se preconizează a fi folosite produse chimice.

Graficul de executare a lucrărilor de combatere, respectiv graficul zborurilor avio, urmează a fi comunicate prin intermediul mijloacelor media (anunțuri în presa locala, afișaj la sediile ocoalelor silvice si al consiliilor locale de pe raza teritorial-administrativa a suprafețelor de fond forestier incluse in zona de combatere), in timp util, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea lucrărilor.

Vor fi informate atât persoanele fizice, cat si cele juridice, cu o atenție deosebita asupra apicultorilor, pentru a preveni eventualele efecte negative.

Neefectuarea lucrărilor de combatere a dăunătorilor forestieri ar conduce nu numai la defolierea arborilor, ci si la debilitarea pădurilor respective, existând posibilitatea de uscare in masa a arboretelor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
tel. +373-258-2-33-26, fax. +373-258-2-33-26
Program de lucru:
luni - vineri de la 8.00 – 17.00
pauză de prânz de la 12.00 – 13.00
sâmbăta – duminica - zile de odihnă

.