.

Informație la data de 26.01.2017

Până la sfârșitul lunii ianuarie a anului 2017, ocoalele silvice din cadrul Întreprinderii pentru silvicultură ,,TELENEȘTI” vor pune la dispoziția populației, a primăriilor, școlilor și a altor unități bugetare cantitatea de aproximativ 178 metri steri
lemn de foc.
Informație privind volumul disponibil de lemn de foc pentru comercializare pe tipuri de cumpărători la data de 26.01.2017

Informaţia privind volumul disponibil de lemn de foc pentru comercializare
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
tel. +373-258-2-33-26, fax. +373-258-2-33-26
Program de lucru:
luni - vineri de la 8.00 – 17.00
pauză de prânz de la 12.00 – 13.00
sâmbăta – duminica - zile de odihnă

.