.

Produse lemnoase

Resursele forestiere ale Republicii Moldova sunt constituite din resursele fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara acestuia.
Volumul total de masă lemnoasă constituie 41,6 mln. m3. Pentru fiecare locuitor din Republica Moldova revine câte 0,075 ha păduri şi câte 9,35 m3 masă lemnoasă.
Volumul de masa lemnoasa ce poate fi recoltat din păduri este cel prevăzut de amenajamentele silvice. Volumul de lemn ce poate fi recoltat anual (posibilitatea anuala) se calculează raportând volumul total de lemn prevăzut de amenajament a fi recoltat, la numărul de ani de valabilitate a amenajamentului respectiv.
Produse lemnoase sunt:
a) produsele principale, rezultate din tăieri de regenerare şi de conservare a pădurilor;
b) produsele secundare, rezultate din tăieri de îngrijire a arboreturilor (degajări, curăţiri, rărituri) şi tăieri de reconstrucţie;
c) produsele rezultate din tăieri de igienă, necesitatea efectuării cărora este cauzată de uscarea totală sau parţială a arborilor;
d) produsele rezultate din alte tăieri;
e) produsele auxiliare (cioturi, coji etc.);
f) produsele rezultate din lichidarea efectelor calamităţilor naturale (doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă etc.).

Informaţia privind volumul disponibil de lemn de foc pentru comercializare
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
tel. +373-258-2-33-26, fax. +373-258-2-33-26
Program de lucru:
luni - vineri de la 8.00 – 17.00
pauză de prânz de la 12.00 – 13.00
sâmbăta – duminica - zile de odihnă

.