.

Rezultatul concursului din 29.05.2018

Membrii Consiliului de administrare au analizat și au evaluat conform criteriilor stabilite în pct. 8 al Hotărârii Guvernului 875 din 22.12.2015 și a decis de a selecta compania de audit SRL „Confidențial-Audit”, ca fiind cea mai avantajoasă din considerente că este cea mai ieftină ofertă.

S-a hotărât: A desemna câștigător al concursului de selectare privind auditarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2017 ale Î. S. Întreprinderea pentru silvicultură „TELENEŞTI”  compania de audit SRL „Confidențial-Audit” cu oferta de – 30000 lei.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
tel. +373-258-2-33-26, fax. +373-258-2-33-26
Program de lucru:
luni - vineri de la 8.00 – 17.00
pauză de prânz de la 12.00 – 13.00
sâmbăta – duminica - zile de odihnă

.