.

Rezultatul concursului

Membrii Consiliului de administrare au analizat și au evaluat conform criteriilor stabilite în pct. 8 al Hotărârii Guvernului 875 din 22.12.2015 și ținând cont de situația economico-financiară nefavorabile a întreprinderii. Consiliul de administrare a decis de a selecta compania de audit ZANNA-AUDIT SRL, ca fiind cea mai avantajoasă din considerente că este cea mai ieftină ofertă.

S-a hotărât: A desemna câștigător al concursului de selectare privind auditarea situaţiilor financiare anuale ale Î. S. Întreprinderea pentru silvicultură „TELENEŞTI”  compania de audit ZANNA-AUDIT SRL cu oferta de – 28900 lei.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
tel. +373-258-2-33-26, fax. +373-258-2-33-26
Program de lucru:
luni - vineri de la 8.00 – 17.00
pauză de prânz de la 12.00 – 13.00
sâmbăta – duminica - zile de odihnă

.